dzisiaj jest: 19 stycznia 2017. imieniny: Marta, Henryk, Mariusz
wersja polskaIMG
Wójt Gminy Korczew
 

Szanowni Państwo, drodzy Internauci

Zapraszamy do korzystania z naszego serwisu, znajdują się na nim aktualne wiadomości dla mieszkańców gminy i nie tylko.

Gmina Korczew to malownicze miejsce, bogata w historię i zabytki.

Nasza Gmina położona jest na terenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, więc zachęcamy wszystkich turystów do odwiedzenia tego malowniczego miejsca.

z poważaniem Wójt Gminy Korczew
mgr inż. Sławomir Wasilczuk

KAMPANIA SPOŁECZNA "RZECZNIK PRAW PACJENTA PRZYPOMINA
 
Rzecznik praw pacjenta ogłosił kampanię społeczną "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina". Jest to kampania skierowana do osób korzystających z opieki zdrowotnej, informująca o prawach pacjenta, możliwości ich dochodzenia i instytucjach w których można uzyskać pomoc w ich egzekwowaniu.  ...więcej
Informacja o szkoleniu organizowanym przez TYGIEL DOLINY BUGU
 
  ...więcej
IMG
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”
 
W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Korczew w dniach od 29.08.2016 roku do 19.09.2016 roku wyłożył projekt przedmiotowego opracowania do konsultacji społecznych. Projekt „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023” został wyłożony w w/w dniach, do konsultacji społecznych w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Korczewie, ul. Ks. Brzóski 20a, 08-108 Korczew, w godzinach urzędowania, na stronie Gminy pod adresem http://www.korczew.pl/ oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem: http://www.bip.korczew.pl/ Zainteresowani mogli składać wnioski i uwagi do w/w opracowania na piśmie bądź w formie elektronicznej na adres Urzędu Gminy w Korczewie oraz email: korczew@vp.pl. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski do niniejszego opracowania.
IMG
OGŁOSZENIE
 
W związku z opracowaniem projektu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”, Wójt Gminy Korczew zaprasza do udziału w konsultacjach niniejszego opracowania. Termin konsultacji: od 29.08.2016 roku do 19.09.2016 roku.   ...więcej
IMG
OGŁOSZENIE
 
Gmina Korczew jest w trakcie opracowywania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023”. Celem opracowania niniejszego dokumentu jest przede wszystkim wzrost atrakcyjność mieszkaniowej i gospodarczej Gminy. Wdrożenie działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno – funkcjonalnej lub technicznej ma doprowadzić do likwidacji koncentracji negatywnych zjawisk w tych obszarach. Należy podkreślić, że objęcie danego obszaru Programem Rewitalizacji będzie stanowiło podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w ramach funduszy zewnętrznych, w tym środków Unii Europejskiej. W związku z powyższym Wójt Gminy Korczew zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym w szczególności mieszkańców sołectwa Stary Bartków do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się dnia 25.08.2016 przy Blokach w Starym Bartkowie o godzinie 17.00 Na spotkaniu zostaną przedstawione wstępne założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Korczew na lata 2016-2023, propozycja wizji, celów rewitalizacji, a także projektów rewitalizacyjnych. Następnie odbędzie się dyskusja nad przedstawionymi propozycjami, w celu ich weryfikacji i doprecyzowania. Zapraszam wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w spotkaniu. Wójt Gminy Korczew
INFORMACJA DLA HODOWCÓW ŚWIŃ DOTYCZĄCA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
 
  ...więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 
Zarząd Związku „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone są na stronie internetowej związku www.zkns-losice.pl. Dokumenty należy składać w siedzibie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.  ...więcej
IMG
ZIELONY KORCZEW 2016 RELACJA
 
  ...więcej
IMG
PIESKI SZUKAJĄ DOMU
 
  ...więcej
Pokazano 1 - 10 z 32
Następne >>